Relex - Disclaimer
RELEX , EXPERT IN ZWEMBADEN EN WELLNESS

Disclaimer

 
Copyright/Disclaimer
Toegang tot en het gebruik van deze Relex site is onderworpen aan de volgende voorwaarden en condities.
 
Copyright © Relex nv
Alle rechten gereserveerd. Alle kopieerrechten en andere intellectuele eigendomsrechten in alle teksten, beelden, geluiden, software en andere materialen op deze site zijn eigendom van Relex nv en aangesloten bedrijven, of zijn opgenomen met toestemming van de desbetreffende eigenaar.
U  heeft toestemming om passages van deze site te reproduceren door te printen, te downloaden en te verspreiden naar andere personen, maar dit steeds voor niet-commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden. Geen enkele reproductie van welk deel ook van deze site mag verkocht worden of gedeeld worden voor een commercieel doel, noch mag het gewijzigd of samengebracht worden in een ander werk, publicatie of site, hetzij in hardkopie of elektronisch formaat, inclusief het posten op een andere site.
 
Handelsmerk
Alle handelsmerken die op deze site voorkomen zijn ofwel eigendom van of gebruikt onder licentie van Relex. Onbevoegd gebruik van om het even welk handelsmerk op deze site is strikt verboden.
 
Beschikbaarheid van producten
Alvorens aankoop van eender welk product of dienst kan gebeuren, dient specifiek advies betreffende de beschikbaarheid en geschiktheid van dat product of die dienst aangevraagd te worden.
 
Inhoud
De informatie op deze site is ter goede trouw opgemaakt en mag alleen voor standaard informatieve doeleinden gebruikt worden. De informatie op deze site mag niet gebruikt worden voor welk specifiek doel ook en geeft geen garantie betreffende zijn nauwkeurigheid of volledigheid. Noch Relex of enig andere filiaal, noch hun directie, werknemers of vertegenwoordigers kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies, beschadiging of voor onkosten die optreden voor enige toegang tot of gebruik van deze site of welke site ook gekoppeld aan deze, inclusief, en zonder enige grenzen, welk verlies of voordeel ook, indirect, onvoorzien of resulterend verlies. Wij reserveren ons het recht om elke wijziging of correctie op deze site te maken, wanneer wij het geschikt vinden, zonder voorafgaande waarschuwing.
 
 
Privé beleid bij het gebruiken en verzamelen van persoonlijke informatie
De enige informatie die verzameld en automatisch opgeslagen wordt als je de site van Relex bezoekt, is het adres van de computer vanwaar ingelogd werd, de gebruikte browser (type en versie), de bezochte pagina's en de datum en tijd van het bezoek. Deze informatie word gebruikt om het gebruik van de site te controleren en om te helpen met de verdere ontwikkeling ervan. Zo'n gebruik heeft niet als gevolg dat enige persoonlijke identificeerbare gegevens verzameld of opgeslagen worden. Persoonlijke identificeerbare gegevens die mogelijk verzameld worden in verband met vrijwillige bezoekers die een toetredingsformulier invullen, zich inschrijven voor nieuwsbrieven of bijkomende informatie vragen wordt alleen gebruikt om  te beantwoorden aan uw verzoek.
 
Gegevens zijn beheerd door Relex nv, Kontichsesteenweg 44, 2630 Aartselaar, België